ENECTIVA

Finance

ENECTIVA

Enectiva je komplexní nástroj vyvinutý společností Enerfis s.r.o., který zpracovává širokou škálu energetických dat, se kterými je možno dále pracovat. Nahrazuje klasické pracně vytvořené excelovské tabulky a manuální zadavání profesionální správou dat a komfortním ovládáním aplikace. Šetří provozní náklady a umožňuje neustálý přehled všech odpovědných osob. Nabízí přístup neomezenému počtu uživatelů v několika úrovních a sám generuje reporty nutné ke kvalifikovaným rozhodnutím.

 • Okamžitý přehled o spotřebách energií a medii pro okamžitou analýzu odpovědných pracovníků
 • Úspora provozních nákladů na zajištění periodických odečtů, odečítání se provádí automaticky
 • Úspora nákladů z omezení plýtvání a optimalizace výdajů za energie nastavením limitních hodnot a jejich automatickým sledováním
 • Možnost porovnání nákladovosti jednotlivých sledovaných jednotek, např. středisek, směn nebo nájemníků
 • Úspora nákladů vynaložených na fakturaci, faktury se odesílají automaticky
 • Vhodný a kompatibilní nástroj pro zavedení ISO 50001 normy
 • Podrobné statistiky spotřeb a nákladů, přehledy, analýzy
 • Automatické hlídání překročení limitních hodnot
 • Spolupráce se stávajícími systémy přes API
 • Rozdělování nákladů dle klíče a fakturace
 • Spolupráce s některými účetními systémy
 • Zajištění fyzické instalace měření schopného komunikace, není-li již používáno
 • Vytvoření spojení měřidlo – Mbus/vysílač – komunikátor GSM – server
 • Možné propojení se stávajícími systémy přes API
 • Nastavení parametrů pro investora a budovu
 • Online monitoring a zpracování dat

Kde Enectiva už funguje?

 • eCENTRE a.s., Ostrava
 • Z+M servis spol. s r.o., Ostrava
 • CT Park, Hranice
 • Innovate Sensor Technology s.r.o., Rožnov p. Radhoštěm
 • a na mnoha dalších místech...